Hej, Och tack för att du tittar in på stödmedlemssidan 100-klubben. För endast 100 kr kan ni få ert namn att synas här.

Vänner och bekanta, mor- och farföräldrar, företag och föreningar, mammor och pappor får vara med och bidra!

Visst är det värt 100 kr per år, knappt 2 kr i veckan, att bli STÖDMEDLEM - att bli EN AV OSS.


Sätt in sponsringen på Plusgiro: 55 20 56-4 (Nordea) samt skriv: 100klubb samt ert namn som ska vara med på 100-klubbslistan.

Kent Rantzow

Sandy Rantzow

Jonas Åkeson

VI SATSAR PÅ SHOTOKAN KARATEKLUBB HBG OCH DESS FRAMTID

Shotokan Karateklubb Hbg, Bergavägen 8, 254 66 Helsingborg, Sweden, Tel. 042-16 01 01

Christian Carlsson

Mia Domefalk

Alleah Lejonstrid

Arjana Lejonstrid

Håkan Lindhardt

Lotta Korch