Hej, Och tack för att du tittar in på stödmedlemssidan 100-klubben. För endast 100 kr kan ni få ert namn att synas här.

Vänner och bekanta, mor- och farföräldrar, företag och föreningar, mammor och pappor får vara med och bidra!

Visst är det värt 100 kr per år, knappt 2 kr i veckan, att bli STÖDMEDLEM - att bli EN AV OSS.


Sätt in sponsringen på Plusgiro: 55 20 56-4 (Nordea) samt skriv: 100klubb samt ert namn som ska vara med på 100-klubbslistan.

Kent Rantzow

Sandy Rantzow

Jonas Åkeson

VI SATSAR PÅ SHOTOKAN KARATEKLUBB HBG OCH DESS FRAMTID

Shotokan Karateklubb Hbg, Bergavägen 8, 254 66 Helsingborg, Sweden, Tel. 042-16 01 01

Christian Carlsson

Mia Domefalk

Jax Roos

Dante Roos

Sebastian Roos

Nettan Roos

Stefan Karlsson

Jenny Magnusson

Christer Holmqvist

Jerry Prim

Jim Åkesson

William Lejonstrid

Erik Troedsson

Axel Troedsson

Ingvar Troedsson

Gabriella Berglund

Ulrika Berglund

Cecilia Pihl

Till minne av Devin Roos

Christian Skogholm

Christer Hjelm

Cecilia Hjelm

Anna Larsson

Inger Larsson

Annika Osberg

Joakim Frick Winbladh

Aleah Lejonstrid