Ingen har betytt mer för utvecklingen av karate än Gichin Funakochi. Han inte bara populariserade karaten utan gjorde framförallt den tillgänglig för allmänheten. Han utvecklade träningen och förenklade teknikerna så att alla - gammal som ung, man som kvinna - skulle kunna utöva dem. Han skrev även ett flertal böcker om "karate-do".


Började vid 11 år

Funakoshi föddes på Okinawa 1868 och började studera karate vid 11 års ålder. Efter 23 års träning ger han sin första formella offentliga uppvisning på Okinawa vilken blir en framgång. Under ett flertal år sprider han därefter karaten runt hela Okinawa. Fram till 1916 kombinerade han sin karateundervisning med att arbeta som skollärare.


Uppvisning för kronprinsen

1917 gör han sin första uppvisning i Japan för att fyra år senare göra en uppvisning på Shiru-slottet för Kronprinsen. 1923 börjar han med sin första organiserade undervisning i Japan. Året därpå öppnade han vid Keijo Universitet upp sin första universitetsklubb.Tack vare Funakochi's verksamhet spred sig karaten snabbt över hela Japan.


Bildade JKA 1948

År 1933 beslöt sig Japans Utbildnings Departement att organisera en budo uppvisning i Tokyo. Funakochi var vid den tiden ordförande i "Okinawa Association of the spirit of Martial Arts" och blev utvald att göra en uppvisning i Okinawa Karate. Uppvisningen blev en stor succé, med stor efterfrågan till följd, inte minst från olika universitet. Funakochi startade en egen Dojo och blev instruktör för ett flertal universitets karatelag.


När Japan Karate Association (JKA) bildats år 1948, blev Funakochi huvudinstruktör (Chief Instructor Emeritus) i organisationen.


Funakoshi dog 26 april 1957 och var då 88 år.


Om Gichin Funakoshi är den som introducerade modern karate och fick den accepterad i Japan är Masatoshi Nakayama den som såg till att karaten vidareutvecklades. Med sin erfarenhet från unga år av judo och kendo utvecklade Nakayama nya träningsmetoder och var även författare till mer än 20 böcker om Shotokan Karate - Do.

Gichin Funakoshi

Nakayama Masatoshi

Från en samurajfamilj...

Nakayama föddes i en samurajfamilj den 6 april 1913 i Kanazawa, Japan. Pappan studerade judo och var doktor i armén vilket innebar att då pappan tjänstgjorde i Taipei, Taiwan, var det där Masatoshi tillbringade sina första år. Här lades även grunden till hans intresse för Kina och det kinesiska språket. Det var ett misstag att Nakayama började med karate. När han började vid Takoshoku Universitetet i Japan 1932 läste han fel på schemat för kendoträning varför han kom till dojon när det tränades karate. Han blev helt fascinerad av karateträningen och nämnde senare att "Jag glömde helt kendo.....!"


1000 slag

Ett träningspass vid denna tidpunkt för Sensei Funakoshi kunde bestå av 50-60 repetitioner av en kata samt 1000 slag på makiwaran, en speciell anordning för att i första hand träna slag på. Nakayama tränade upp till fem timmar per dag samtidigt som han läste historia och kinesiska. 1933 tillbringade han fyra månader i Manchuriet för att 1937 återvända till Kina för att arbeta för Kinas regering. Under sina år i Kina fortsatte han sin karateträning samt studerade olika kinesiska krigskonster.


Över 20 böcker

Nakyama blev efter kriget Teknisk direktör i JKA samt lade upp programmet för JKA´s instruktörer. Han var även sportsdirektör på Takushoku universitetet. Under en följd av år åkte Nakayama även runt i världen och presenterade JKA och Shotokan karate. 1965 publicerasde Nakayama "Dynamic Karate", 1977 "Best Karate" samt några år senare "The Karate katas" (5 volymer) samt "Superior Karate" vilken utkom i 11 delar.


Nakayama dog 14 april 1987 och var då 74 år.

VI SATSAR PÅ SHOTOKAN KARATEKLUBB HBG OCH DESS FRAMTID

JKA

Shotokan Karateklubb Hbg, Bergavägen 8, 254 66 Helsingborg, Sweden, Tel. 042-16 01 01